Nordik Crying Lamb Vabilica

3.720,00 rsd

Vabilica za predatore

Opis

Nordik Crying Lamb je laka vabilica za upotrebu, posebno dizajniran da imitira zvuk povređeno ili pod stresom jagnje na realan način. Ovaj zvuk je veoma efikasan za pozivanje predatora koji su se specijalizovali u lovu ovaca i koza.
Uputstva
Uhvatite vabilicu desnom rukom; levu ruku preko zvučne komore tako da se čvrsto zatvori. Duboko udahnite i baš kad ste već spremni da počnete da duvate, levom rukom pustite zvučnu komoru i dunite u vabilicu. Potrebno je da napravite mali i kratki nadpritisak u pozivu da bi B proizveo u Baaaaaa zvuk.
Kada ovo vežbate neko vreme, možete pokušati da napravite vibrato tokom izdisaja za više veran zvuk.
Jačina zvuka se podešava prema jačini duvate u poziv kao i sa levom rukom ispred zvučne komore.

Otvorena polja:
Intenzivno zovi 15-20 sekundi, ćuti dve do tri minute i nastavite da zovete na ovaj način 20-30 minuta svaki stalak.
Manje njive ili šumske površine:
Pozovite intenzivno 15-20 sekundi, budite tihi pet došest minuta i nastavite da zovete na ovaj način 15-20
minuta svaki štand.

Dodatne informacije

Brend